Resolutie over plaatsnamen in Bonn

Tijdens haar jaarlijkse algemene vergadering op 21 november 2018 heeft de Vereniging voor Monumenten en Geschiedenis een resolutie aangenomen waarin zij de politiek, het bestuur en de burgerij oproept bijzondere maatregelen te nemen om de toekomst van de historisch geërfde plaatsnamen in Bonn veilig te stellen.

Het komende herdenkingsjaar van de gemeentelijke herindeling 50 jaar geleden moet een bijzondere impuls geven aan de consolidatie van de voor Bonn, een stad die rijk is aan dorpen, kenmerkende plaatsnaamtraditie.

Met deze resolutie stelt de vereniging drie maatregelen voor: 1. plaatsnaamborden bij de ingangen van de stad (voor zover deze niet bestaan), 2. vermelding van de plaatsnaam in alle administratieve procedures met betrekking tot de stad, en 3. opneming van de desbetreffende plaatsnaam in alle adresgegevens van zowel Bonnse instellingen als Bonnse burgers (partijen, overheden, bedrijven, verenigingen, enz. en particulieren).

"Het identiteitsgevoel van de burgers van onze stad", aldus de resolutie, "omvat ook het gevoel in een zeer specifiek stadsdeel te wonen, vaak in een wijk die nog tot op zekere hoogte op zichzelf staat, vaak genoeg met landelijke karaktertrekken en een uitgesproken dorpsleven. Het uiterlijke teken van deze identiteitsvormende factor is de historisch overgeleverde plaatsnaam. Niet in de laatste plaats staat hij voor een thuisgevoel.

Voor het district Beuel heeft de vereniging een lijst opgesteld van alle tegenwoordig gangbare plaatsnamen en historische nederzettingsnamen.

Addendum: De werkgroep van Bonnse geschiedenisverenigingen ( 21 verenigingen met meer dan 7.000 leden) heeft op 11 december 2018 besloten, de resolutie van de vereniging voor monumenten en geschiedenis als de zijne aan te nemen en er aldus een actie voor het gehele stedelijke gebied van Bonn op te baseren.

Formulering van de resolutie

Geef een reactie