Gemeentelijke eregraven voor de burgemeesters van Pfingsten en Schnorrenberg en de schilder Leo Breuer

Op voorstel van de monumentenvereniging (burgermotie) heeft de districtsraad van Beuel besloten de historische graven van de twee vroege Vilich/Beuel-burgemeesters Gabriel von Pfingsten (+1855) en Ignaz Schnorrenberg (+1895) op het kerkhof van Vilich en de schilder Leo Breuer (+1975) op de bergbegraafplaats in Küdinghoven tot gemeentelijke eregraven te verheffen.

Dit was de eerste stap om de momenteel geplande verwijdering van het Breuer-graf te voorkomen. Het representatieve graf van Schnorrenberg verkeert in zo'n erbarmelijke staat dat de monumentenvereniging de stad al drie jaar aanbiedt om te zorgen voor de restauratie ervan overeenkomstig de monumentenverordening - en deze zelf te financieren.

In detail:

Gabriel von Pfingsten (1825-1855) en Ignaz Schnorenberg (1855-1891) waren de burgemeesters die Leonhard Stroof opvolgden als burgemeesters van de in 1808 door Napoleon opgerichte gemeente Vilich (in opvolging van de abdij van Vilich), het begin van de gemeente Beuel. De vierde burgemeester, Friedrich Breuer (1891-1921), verhuisde het bestuur in 1896 naar Beuel, naar het nieuwe gemeentehuis dat hij daar liet bouwen. In Vilich was het burgemeestersbestuur ondergebracht in particuliere huizen.

Met de verheffing van de graven tot eregraven hoopt de monumentenvereniging niet in de laatste plaats dat deze graven a) niet worden geruimd en b) worden verzorgd en zo op lange termijn behouden blijven. Het bestuur had de districtsraad echter aanbevolen de resolutie (die niet verrassend gezien de voortdurende minachting van de regering voor Beuel).

Dit zou betekenen dat, terwijl aan de andere kant van de Rijn de stad ongeveer 90 eregraven zou hebben behouden, er in Beuel nog maar twee zouden zijn (Steger in Schwarzrheindorf en Rhein in Oberkassel). Leo Breuer was een internationaal bekende schilder die in 1893 in Endenich werd geboren en in 1975 in Küdinghoven overleed. Aanvankelijk actief in Bonn, verbleef hij vervolgens vele jaren in Parijs, waar hij vanaf 1946 veel succes oogstte in de "Salon-des-Réalités-Nouvelles", waarvan hij vanaf 1953 voorzitter was.

Breuers liefde voor zijn vaderland was niettemin zo sterk dat hij in 1951 een andere studio in Bonn oprichtte en vervolgens tientallen jaren heen en weer pendelde tussen Bonn en Parijs. Hij was zijn wortels nooit vergeten. Zijn laatste studio was echter in Küdinghoven (Erlenweg 15), waar hij ook overleed. "Tegenwoordig wordt hij gerekend tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de geometrisch-constructivistische kunststijl na 1945" (J. Niesen).

Als winnaar van het Bundesverdienstkreuz, 1e klas, werd hij gevierd op Duitse en Parijse tentoonstellingen. In Bonn maakte hij onder andere fresco's in de Gottfried-Kinkel-Realschule en een muurontwerp in de universiteitspolikliniek. In 1973 wijdde het LVR-Landesmuseum een overzichtstentoonstelling aan hem en de stad maakte een vermelding in het Gouden Boek; een straat in Endenich is naar hem genoemd. - Met deze inspanning voor het grafmonument wil de Monumentenvereniging de stad nog een verlegenheid besparen bij de inzet voor haar belangrijke kunstenaars - namelijk als het graf, waarvan de looptijd inmiddels is verstreken, "van de ene op de andere dag uit onwetendheid is geruimd". (Het ligt op het pad dat naar rechts/zuid van de kerk leidt, trap rechts, dan boven links). Het graf moet nu door de gemeente worden onderhouden. De Monumentenvereniging wil een informatiebord plaatsen bij het huis en het sterfhuis.

Afbeelding: Graf van Ignaz Schnorrenberg

Illustratie: Graf van Gabriël van Pinksteren