Rondleiding door de Heilig Kruiskerk op 05.10.2021

Op 05.10.2021 om 18:00 uur is er een rondleiding door de Heilige Kruiskerk in Limperich, Kreuzherrenstrasse 55, 53227 Bonn, ontworpen door Alexander von Branca. Het motto van de rondleiding is "Betonbrutalisme" - de rondleiding wordt gevolgd door een gezellig samenzijn in een restaurant (nog aan te kondigen). Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich per e-mail aanmelden. Inschrijving voor de rondleiding in ... Meer lezen

Actuele gebeurtenissen

Geschiedenis na het werk Dinsdag 31 augustus 2021, 18.00 uur, Troisdorf-Müllekoven, St. Adelheidisstraße Gottfried Böhm's kerk van St. Adelheid Rondleiding door ds. René Stockhausen - Een uur, gevolgd door een avond in het Restaurant Dorfkrug, Dorfstraße 4 Gratis, donatie gevraagd - gasten welkom! De onlangs overleden Gottfried Böhm, 100 jaar oud, vooral bekend om zijn "moderne" kerkgebouwen, werkte ook in onze regio. Naast het ontwerp voor ... Meer lezen

Ons burgemeester Stroofhuis is sinds begin juli weer open...

Beschermd historisch en architectonisch monument - "Huis van de geschiedenis in Bonn op de rechter Rijnoever" Bezichtiging en gebruik voor iedereen. Gratis! Reguliere openstelling: elke vrijdag en elke zondag van 15 tot 18 uur. Speciale afspraken op aanvraag. Voor groepen kunnen deze ook gecombineerd worden met een rondleiding "door Historisch Vilich".

Open Monumentendag in het Burgemeester Stroof Huis

Hoewel de Europabrede Open Monumentendag, altijd op de tweede zondag in september, dit jaar vanwege Corona niet doorging, had de Monumentenvereniging op deze dag toch haar Burgemeester Stroofhuis geopend onder het officiële motto - duurzaamheid: "Kans Denkmal: Erinnern. Behoud. Rethink!". Het Burgemeester Stroof Huis is hier een uitstekend voorbeeld van. Bij deze gelegenheid werd een bijbehorende "krant" opgesteld, die u hier kunt lezen ... Meer lezen

Er is helemaal geen verkeersconcept voor historisch Vilich

Er is geen verkeersconcept voor het historische Vilich, de meest "historische" plaats op de gehele rechter Rijnoever. Weliswaar wordt daar momenteel een station gebouwd voor de S13-lijn naar het vliegveld en tegelijkertijd voor de overstap op lijn 66 Bonn-Siegburg, maar er is geen planning van de directe omgeving en geen concept voor het verkeersmanagement in het dorp. Dit is precies wat de ... Meer lezen

Verkiezingsmaatstaven van de Monumentenbond voor de gemeenteraadsverkiezingen

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen had de Monumentenbond alle tien partijen in het stadsdeel Beuel vragen gesteld over hun verkiezingsprogramma's, die zij "verkiezingstrekkers" noemde. Op twee na hebben alle partijen deze nauwkeurig beantwoord. Zij hebben allen ook een nauwere samenwerking met de Denkmalverein beloofd voor alle hangende kwesties betreffende het behoud en de bevordering van het cultureel erfgoed in Bonn op de rechteroever van de Rijn. Download brief "Wahlprüfsteine

Gemeentelijke eregraven voor de burgemeesters van Pfingsten en Schnorrenberg en de schilder Leo Breuer

Op voorstel van de Monumentenvereniging (burgermotie) heeft de districtsraad van Beuel besloten om de historische graven van de twee vroege Vilich/Beuel-burgemeesters Gabriel von Pfingsten (+1855) en Ignaz Schnorrenberg (+1895) op het kerkhof van Vilich en de schilder Leo Breuer (+1975) op de bergbegraafplaats in Küdinghoven tot gemeentelijke eregraven te verheffen. Dit was de eerste stap om de geplande verwijdering van het graf van Breuer te voorkomen. De ... Meer lezen

Opening Postalia Tentoonstelling

Prof. Dr. Karl-Heinz Büchel, een inwoner van Beuel, heeft een unieke verzameling historische poststukken uit Bonn op de rechter Rijnoever verzameld. Op de Internationale Museumdag 2019 schonk hij deze tijdens een ceremonie aan de vereniging en opende hij een tentoonstelling met een dwarsdoorsnede van zijn verzameling. Eregast Districtsburgemeester Guido Déus en verenigingsvoorzitter Carl Jakob Bachem spraken hun dank uit voor deze zeldzaamheid. Filatelist Marco Müller, curator ... Meer lezen

Verwennerij voor Vilich

De stad Bonn is onlangs in het bezit gekomen van een in Nijmegen gevonden aflaatbrief uit 1329, uitgegeven voor de abdij van Vilich. Dr. Yvonne Leiverkus, plaatsvervangend stadsarchivaris van Bonn, stuitte tijdens haar onderzoek naar een andere aflaatbrief uit hetzelfde jaar, die eerder onopgemerkt in het archief was gebleven. Over deze documenten en het aflaatstelsel in de Middeleeuwen berichtte zij in ... Meer lezen

Boekpresentatie van pre- en protohistorische vondsten

Boekje 10 van de uitgave van de vereniging "Denkmal und Geschichte im rechtsrheinischen Bonn" werd in het stadhuis van Beuel gepresenteerd. Hierin geeft de Bonnse archeoloog Hans-Eckart Joachim een compact overzicht van "Opmerkelijke prehistorische en vroeghistorische vondsten en vindplaatsen in Bonn op de rechter Rijnoever" - van de Oberkasselmenschen tot de opzienbarende opgravingen van de laatste jaren in de Bonner Bogen en in Vilich-Müldorf. Informatie over het boek

Resolutie over plaatsnamen in Bonn

De Denkmal- und Geschichtsverein heeft tijdens haar jaarlijkse algemene vergadering op 21 november 2018 een resolutie aangenomen waarin politici, bestuurders en burgers worden opgeroepen speciale maatregelen te nemen om de toekomst van de historisch geërfde plaatsnamen van Bonn veilig te stellen. Het komende herdenkingsjaar van de gemeentelijke herindeling 50 jaar geleden moet een aanleiding zijn om bijzondere aandacht te besteden aan de consolidatie van de voor de "dorpsrijke" ... Meer lezen

Monumentenzorg voor het parochiekerkhof van Beuel

De Denkmal-und Geschichtsverein Bonn-Rrh. (Bonn-Rh. Monumenten- en Geschiedenisvereniging) heeft de stad Bonn opgeroepen het parochiekerkhof van Beuel op zijn monumentwaardigheid te toetsen. De Denkmal- und Geschichtsverein Bonn-Rrh. (Bonn-Rh. Monumenten- en Geschiedenisvereniging) heeft de monumentenautoriteit van de stad Bonn opgeroepen het parochiekerkhof van Beuel op zijn monumentwaardigheid te toetsen. De parochiële begraafplaats van de katholieke parochie St. Josef en Paulus Beuel, gelegen in de straatdriehoek Sankt Augustiner-, Combahn- en Kreuzstraße, is momenteel in ... Meer lezen

Display borden voor de Vilich kerk

Informatie over de bewogen geschiedenis van de Sint-Petruskerk in Vilich staat nu op drie borden bij de ingang. Ze zijn ontworpen door de voorzitter van de monumentenvereniging Carl J. Bachem, die ze tijdens een ceremonie onthulde. In het kader van de presentatie van een onlangs ontdekte stichtingsoorkonde van Vilich uit 1329 door het plaatsvervangend hoofd van het stadsarchief, Dr. Y. Leiverkus, heeft de voorzitter van de monumentenvereniging ... Meer lezen

Boekuitgave over de Dominikus Böhm-kerk in Beuel

Bonn op de rechter Rijnoever heeft een gebouw van de beroemde kerkbouwer Dominikus Böhm - de Pauluskerk in Beuel-Ost. Vanwege de grote onbekendheid heeft de Denkmal- und Geschichtsverein Bonn-Rrh. er nu een boek over uitgegeven, dat samen met een rondleiding door de kerk werd gepresenteerd. De auteur is de cultuurhistorica Dorothee Haentjes-Holländer uit Beuel. Het rijk geïllustreerde boek van ongeveer 100 pagina's ... Meer lezen

Franse Matinée in Beuel

De Monumentvereniging vierde de 55e verjaardag van het Elysée-verdrag met een matinée in het Bürgermeister-Stroof-Haus, gevolgd door een orgelconcert met Franse werken in de naburige Vilichse parochiekerk St. De matinée werd bijgewoond door vier leerlingen van het St. Adelheid-Gymnasium, die uitwisselingsstudenten in Frankrijk waren en verslag deden van hun interculturele ervaringen. Foto's: SAG

Opening tentoonstelling Millenniumoverstromingen in Beuel

In 1784 werd Beuel getroffen door een ijsvloedramp. De Beuelse geodesist en historiograaf Manfred Spata ging op het spoor van deze tragedie en legde zijn bevindingen in beknopte vorm, maar met rijke illustraties, vast in een door de Denkmal- und Geschichtsverein uitgegeven boek. De vereniging presenteerde dit op een speciale tentoonstelling tot eind februari 2018 met verdere exposities over deze millenniumvloed. Als blijvende herinnering ... Meer lezen